Regulamin dodawania Opinii

Regulamin dodawania opinii / ocen produktu

1. Opinią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji umieszczony przez Użytkownika w serwisie www.fsfoto.pl

2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, FSFOTO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. W celu opublikowania opinii Użytkownik powinien podać dane imię i nazwisko lub pseudonim - nazwisko nie będzie widoczne dla innych użytkowników. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.

3. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie www.FsFoto.pl. i wszystkich jego podstronach.

4. Zespół FsFoto.pl nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia całości wypowiedzi bądź jej fragmentu, w szczególności gdy:

  • naruszają obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, są w formie obraźliwej lub wulgarnej
  • Użytkownik zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym
  • zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż www.fsfoto.pl
  • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe
  • naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej
  • nie dotyczą opiniowanego produktu
  • nie mają wartości merytorycznej
  • są skopiowane od innych Użytkowników, producenta lub/i wszelkich innych źródeł, a także jeśli są kopiami opinii napisanej przez tego samego Użytkownika
  • są wyłącznie opisem zdjęcia napisane są niezgodnie z zasadami pisowni i gramatyki
  • w całości pisane są dużymi literami

Treści wypowiedzi Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez FSFOTO. wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie, a w szczególności opinii i wypowiedzi.

Poprzez zamieszczenie opinii lub wypowiedzi użytkownik akceptuje niniejszy regulamin opini. FSFOTO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Opini. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.

Wstecz