Słownik Fotograficzny - Słownik Pojęć / Terminów Fotograficznych

Ekspozycja
Ekspozycja - jest to ilość światła która pada na matrycę naszego aparatu cyfrowego (w przypadku fotografii analogowej na film światłoczuły). Ekspozycja jest wynikową kilku parametrów fotograficznych, jak przysłona, czas naświetlania i czułoś filmu lub matrycy światłoczułej.
Etui
Etui - najczęściej w kształcie i wielkości zbliżonej do wielkości przenoszonego sprzętu, może występować z uchwytem lub sznurkiem. Służy do zabezpieczenia przenoszonego sprzętu. Sprzęt w etui możemy włożyć do większej torby lub walizki dzięki czemu będzie on zabezpieczony przed porysowaniami i drobnymi uszkodzeniami oraz przed ewentualnym niepotrzebnym rozłożeniem lub włączeniem.
EV
EV - wartość eskpozycji fotograficznej (ang. Exposure Value) – w fotografii nazwa jednostki miary oraz skali ekspozycji fotograficznej. Punktem odniesienia dla tej skali jest wartość 0 EV - definiowana jako ekspozycja będąca efektem naświetlania materiału światłoczułego przez obiektyw o otworze względnym 1:1 przez czas 1 sekundy. Wzrost ekspozycji o jedną jednostkę EV osiąga się zwiększając dwukrotnie ilość światła naświetlającego materiał światłoczuły. Zgodnie z zasadą proporcjonalności wzrostu ekspozycji fotograficznej, można to osiągnąć zwiększając czas naświetlania dwukrotnie (przy nie zmienionym otworze względnym obiektywu) lub zwiększając otwór względny obiektywu (za pomocą przysłony fotograficznej) o jedną działkę przysłony (przy nie zmienionym czasie).
Pozycji na stronie: 30 60 100
Zobacz 1 do 3 (z 3) Strony: 1 
Wstecz